Informacje

Medytacje

wtorek o godzinie 19.30
środa o godzinie 18.30
piątek o godzinie 20.00

Projekt Start

piątek godzina 19:00
Rozpoczynający praktykę buddyjską mogą uzyskać od bardziej doświadczonych przyjaciół odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące buddyzmu, medytacji itp.

Jak do nas trafić?

Toruń, ul. Bydgoska 90, mieszkania 5
Zapisz się do newslettera
Buddyzm

Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec lub kapłan, lub że jest zapisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez boga. Miejcie zaufanie do tego co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu; do tego co przynosi pożytek wam i innym.
Budda, Kalama Sutra

Historyczny Budda urodził się w VI wieku przed Chrystusem, pomiędzy Indiami i Nepalem. Kiedy dostrzegł starość, chorobę i śmierć przez sześć lat poszukiwał prawdy o otaczającym go świecie, korzystając z osiągnięć duchowych ówczesnych wysokorozwiniętych Indii. Opuścił luksusowe życie królewskiego dworu, poświęcając się w pełni duchowym poszukiwaniom. Choć poznał i zrozumiał wiele poglądów, nie znalazł satysfakcjonującego go rozwiązania. Odpowiedź poznał dopiero podczas głębokiej medytacji pod drzewem Bodhi w Bodhgaja.

Doświadczył wówczas natury umysłu. Zrozumiał, iż jego umysł nie jest rzeczą o kształcie, kolorze, smaku. Jednocześnie też istnieje ponieważ zjawiska przejawiają się w nim: zarówno uczucia jaki zewnętrzne światy, zdarzenia. Doświadczenie to sprawiło, iż zrozumiał sposób funkcjonowania rzeczywistości z ponadosobistego poziomu, rozpuściły się ostatnie zasłony w jego umyśle i zniknął najdrobniejszy nawet ślad podziału pomiędzy przestrzenią i wibracją w nim i wokół niego. To, co męskie i żeńskie, stało się jednością, zgodnie z najwyższymi naukami. W ten sposób stał się świadomą przestrzenią, nieograniczoną przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Poznał wszystko i stał się wszystkim. (fragment książki "Jakimi rzeczy są", autorstwa Lamy Ole Nydahla)

Zrozumiawszy to doświadczył nieustraszoności, nieuwarunkowanej radości i nieograniczonej miłości. Od tego momentu Budda nazywany jest "przebudzonym" ze snu niewiedzy i pomieszania. Po tym doświadczeniu Budda przez kolejne trzy tygodnie pozostawał pod drzewem Bodhi, po czym po siedmiu tygodniach udzielił ludziom pierwszych nauki. Działo się to w miejscu zwanym Sarnath, leżącym w odległości 11 km od Benares. W ciągu dalszych 45 lat swego życia nauczał podróżując z jednej miejscowości do drugiej i udzielając rad związanych z konkretnymi życiowymi sytuacjami. Dopiero po jego śmierci w wieku 80 lat nauki jego zostały spisane i uporządkowane. Zbiór ten nosi nazwę "dharma" - w sanskrycie oznacza to jakimi rzeczy są. W różnych okresach czasu Budda eksponował różne aspekty swojej nauki i uczył różnych medytacji w zależności od zdolności i otwarcia swoich uczniów.